Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта
AA
Войти
  • Направления и врачи
  • Расписание приема на текущий месяц
  • Для граждан Китая (China) и Вьетнама (Vietnam)10193871-3d-icon-bubbles-speech-china-vs-vietnam-flag.jpg

ГРАФИК ПРИЕМА ВРАЧЕЙ

декабрь  2018

 

ПН

ВТ

СР

ЧТ

ПТ

СБ

ВС

Анализы крови, мочи

08.00 - 18.00

08.00 - 18.00

08.00 - 18.00

08.00 - 18.00

08.00 - 18.00

09.00-17.00

09.00 - 17.00

Внутривенные, внутримышечные инъекции (в т.ч. капельницы)

08.00 - 18.00

08.00 - 18.00

08.00 - 18.00

08.00 - 18.00

08.00 - 18.00

09.00 - 17.00

09.00 - 17.00

Функциональные исследования (дерматоскопия, ЭКГ, антропометрия, спирография, отоскопия)

08.00 - 18.00

08.00 - 18.00

08.00 - 18.00

08.00 - 18.00

08.00 - 18.00

09.00 - 17.00

09.00 - 17.00

УЗИ

08.00 - 18.00

08.00 - 18.00

08.00 - 18.00

08.00 - 18.00

08.00 - 18.00

09.00 - 17.00

09.00 - 17.00

Терапевт*

08.00 - 18.00

08.00 - 18.00

08.00 - 18.00

08.00 - 18.00

08.00 - 18.00

09.00 - 17.00

09.00 - 17.00

Кардиолог

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04 декабря

 

06 декабря

 

 

09 декабря

 

09.00-17.30

 

09.00-17.30

 

 

09.00-17.00

 

11 декабря

 

13 декабря

 

 

16 декабря

 

09.00-17.30

 

09.00-17.30

 

 

09.00-17.00

 

18 декабря

 

20 декабря

 

23 декабря

 

08.30-17.30

 

08.30-17.30

 

 

09.00-17.00

 

25 декабря

 

27 декабря

 

 

30 декабря

 

08.00-18.00

 

08.00-18.00

 

 

09.00-17.00

Уролог

 

 

 

 

 

 

02 декабря

 

 

 

 

 

 

09.00-14.30

 

 

05 декабря

 

07 декабря

 

09 декабря

 

 

10.00-13.00

 

10.00-13.00

 

09.00-14.30

 

 

12 декабря

 

14 декабря

 

16 декабря

 

 

10.00-13.00

 

10.00-13.00

 

09.00-14.30

 

 

19 декабря

 

21 декабря

 

23 декабря

 

 

10.00-13.00

 

10.00-13.00

 

09.00-14.30

 

 

26 декабря

 

28 декабря

 

30 декабря

 

 

10.00-13.00

 

10.00-13.00

 

09.00-14.30

Гинеколог

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04 декабря

 

 

07 декабря

 

 

 

15.00-18.00

 

 

13.00-18.00

 

 

 

11 декабря

 

14 декабря

 

 

 

15.00-18.00

 

 

13.00-18.00

 

 

 

18 декабря

 

 

21 декабря

 

 

 

15.00-18.00

 

13.00-18.00

 

 

 

25 декабря

 

 

28 декабря

 

 

 

15.00-18.00

 

 

13.00-18.00

 

 

Дистанционные (удаленные) он-лайн консультации профильными врачами больниц г. Москвы

ежедневно, по предварительной записи

*

Терапевт - диагностика и лечение направлений:

гастроэнтерология (желудочно-кишечный тракт), пульмонология (лёгкие), гепатология  (печень), нефрология  (почки),

кардиология (сердечно-сосудистая система), гематология  (кровь и кроветворные органы), ревматология (соединительные ткани),

инфекционные заболевания, эндокринология (гормональная система), гериатрия  (терапия пожилых пациентов).

 

医师工作时间表

122018

 

 

周一

周二

周三

周四

周五

周六

周日

血液和尿液化验

08.00 - 18.00

08.00 - 18.00

08.00 - 18.00

08.00 - 18.00

08.00 - 18.00

09.00-17.00

09.00 - 17.00

肌内注射,静脉注射(点滴

08.00 - 18.00

08.00 - 18.00

08.00 - 18.00

08.00 - 18.00

08.00 - 18.00

09.00 - 17.00

09.00 - 17.00

体检 (皮肤黑子检测, 心电图,人体测定, 耳镜检查, 呼吸描记法)

08.00 - 18.00

08.00 - 18.00

08.00 - 18.00

08.00 - 18.00

08.00 - 18.00

09.00 - 17.00

09.00 - 17.00

超声检查

08.00 - 18.00

08.00 - 18.00

08.00 - 18.00

08.00 - 18.00

08.00 - 18.00

09.00 - 17.00

09.00 - 17.00

内科医生*

08.00-18.00

08.00-18.00

08.00-18.00

08.00-18.00

08.00-18.00

09.00 - 17.00

09.00 - 17.00

心脏病专家  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1204

 

126

 

 

129

 

09.00-17.30

 

09.00-17.30

 

 

09.00-17.00

 

1211

 

1213

 

 

1216

 

09.00-17.30

 

09.00-17.30

 

 

09.00-17.00

 

1218

 

1220

 

1223

 

08.30-17.30

 

08.30-17.30

 

 

09.00-17.00

 

1225

 

1227

 

 

1230

 

08.00-18.00

 

08.00-18.00

 

 

09.00-17.00

泌尿科专家

 

 

 

 

 

 

122

 

 

 

 

 

 

09.00-14.30

 

 

125

 

127

 

129

 

 

10.00-13.00

 

10.00-13.00

 

09.00-14.30

 

 

1212

 

1214

 

1216

 

 

10.00-13.00

 

10.00-13.00

 

09.00-14.30

 

 

1219

 

1221

 

1223

 

 

10.00-13.00

 

10.00-13.00

 

09.00-14.30

 

 

1226

 

1228

 

1230

 

 

10.00-13.00

 

10.00-13.00

 

09.00-14.30

妇科医生

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1204

 

 

127

 

 

 

15.00-18.00

 

 

13.00-18.00

 

 

1211

 

1214

 

 

 

15.00-18.00

 

 

13.00-18.00

 

 

 

1218

 

 

1221

 

 

15.00-18.00

 

13.00-18.00

 

 

 

1225

 

 

1228

 

 

 

15.00-18.00

 

 

13.00-18.00

 

 

在线咨询莫斯科医院专业医生

每天,需要预约

内科医生诊断与治疗以下疾病:

*

胃肠病学(胃肠道),肺病学(肺病),肝脏病学(肝脏病),肾脏病学(肾脏病)

心脏病学(心血管系统),血液学(血液和血液形成器官),风湿病学(结缔组织),

传染病,内分泌学(内分泌系统),老年病学

 

Lịch làm việc

Tháng 12

 

 

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

Chủ Nhật

Xét nghiệm máu và nước tiểu

08.00 - 18.00

08.00 - 18.00

08.00 - 18.00

08.00 - 18.00

08.00 - 18.00

 

09.00 - 17.00

Tiêm bắp/ tiêm tĩnh mạch (truyền nước)

08.00 - 18.00

08.00 - 18.00

08.00 - 18.00

08.00 - 18.00

08.00 - 18.00

09.00 - 17.00

09.00 - 17.00

Dịch vụ khác ( điện tâm đồ, đo huyết áp v.v.)

08.00 - 18.00

08.00 - 18.00

08.00 - 18.00

08.00 - 18.00

08.00 - 18.00

09.00 - 17.00

09.00 - 17.00

Bác sĩ nội khoa*

08.00 - 18.00

08.00 - 18.00

08.00 - 18.00

08.00 - 18.00

08.00 - 18.00

09.00 - 17.00

09.00 - 17.00

Bác sĩ siêu âm

08.00 - 18.00

08.00 - 18.00

08.00 - 18.00

08.00 - 18.00

08.00 - 18.00

09.00 - 17.00

09.00 - 17.00

Bác sĩ tim mạch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04 tháng 12

 

06 tháng 12

 

 

09 tháng 12

 

09.00-17.30

 

09.00-17.30

 

 

09.00-17.00

 

11 tháng 12

 

13 tháng 12

 

 

16 tháng 12

 

09.00-17.30

 

09.00-17.30

 

 

09.00-17.00

 

18 tháng 12

 

20 tháng 12

 

23 tháng 12

 

08.30-17.30

 

08.30-17.30

 

 

09.00-17.00

 

25 tháng 12

 

27 tháng 12

 

 

30 tháng 12

 

08.00-18.00

 

08.00-18.00

 

 

09.00-17.00

Bác sĩ tiết niệu / nam khoa

 

 

 

 

 

 

02 tháng 12

 

 

 

 

 

 

09.00-14.30

 

 

05 tháng 12

 

07 tháng 12

 

09 tháng 12

 

 

10.00-13.00

 

10.00-13.00

 

09.00-14.30

 

 

12 tháng 12

 

14 tháng 12

 

16 tháng 12

 

 

10.00-13.00

 

10.00-13.00

 

09.00-14.30

 

 

19 tháng 12

 

21 tháng 12

 

23 tháng 12

 

 

10.00-13.00

 

10.00-13.00

 

09.00-14.30

 

 

26 tháng 12

 

28 tháng 12

 

30 tháng 12

 

 

10.00-13.00

 

10.00-13.00

 

09.00-14.30

Bác sĩ phụ khoa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04 tháng 12

 

 

07 tháng 12

 

 

15.00-18.00

 

 

13.00-18.00

 

 

 

11 tháng 12

 

14 tháng 12

 

 

 

15.00-18.00

 

 

13.00-18.00

 

 

 

18 tháng 12

 

 

21 tháng 12

 

 

 

15.00-18.00

 

13.00-18.00

 

 

 

25 tháng 12

 

 

28 tháng 12

 

 

 

15.00-18.00

 

 

13.00-18.00

 

 

Tư vấn (online) của các chuyên gia hàng đầu của Moscow.

Hàng ngày (đặt hẹn khám bệnh)

*

Bác sĩ nội khoa - chẩn đoán và điều trị các bệnh: bệnh lý về hệ tiêu hóa, phổi, gan học, thận,

nội tiết (hệ thống nội tiết), hệ tim mạch, huyết học, bệnh khớp, bệnh mô, bệnh truyền nhiễm, 

điều trị bệnh nhân cao tuổi.